Maksetingimused ja osalustasu

Koolitusele registreerumisega kinnitab osaleja, et nõustub koolitusel osalemise ja
tühistamise tingimustega.
Leping loetakse sõlmituks hetkest, kui Koolituskorraldaja (edaspidi Korraldaja) on
tutvumiseks saatnud Tellijale/Õppijale saadetud tingimused ja Tellija/Õppija on tasunud
koolituse eest Tingimustes sätestatud korras ettemaksu või kogu koolituse maksumuse.

1. Koolitusreisipaketi teenused

1.1 Koolituspakett sisaldab neid teenuseid ja korralduslikke tegevusi, mis on Tellija ja
Tamonte Koolitusreiside korraldaja vahel kokku lepitud. Lepingu sisu hinnates arvestatakse
kõiki enne lepingu sõlmimist kirjalikult kokkulepitud koolituskavas infot ja muud kõnealust
koolitusreisi puudutavat informatsiooni.
1.2 Meil on VÄIKESED GRUPID (kuni 14 inimest), mis annab võimaluse igal reisijal täiel
määral ettevõtmistes osaleda, suhelda lihtsamini kohalikega, uidata turgudel ja tänavatel
ilma “idülli” rikkuva suurema kärata, nautida toitu ja õhkkonda. Samuti on väiksemas
meeskonnas mugavam arvestada üksteisega, individuaalsete soovidega ja improviseerida.
1.3 Oleme retke jooksul vabamas graafikus, võtame ilusates kohtades aja maha, jooksvalt
otsustame näiteks söögikohti ja loomulikult ei ole kohustust ka kogu aeg kogu grupil koos
viibida. Soovi korral leiab piisavalt hetki üksiolemiseks, kohvikus mööduva elu jälgimiseks
ja ka päikesepüüdmiseks.
1.4 Ööbimispaikade puhul paneme rõhku kohalikule karakterile, arhitektuurile ning
kindlasti ka asukohale – on seegi ju osa reisielamusest. Tavaliselt ööbime väikestes
omanäolistes hotellides, riaadides või medinades. Kuid kõrbes olles ka telkides keset
liivamägesid ja tähistaevast. Meie majutuskohad on lihtsad, kuid puhtad ja mugavad,
püüame olla linna südames, jalutuskäigu kaugusel nii vaatamisväärsustest, söögikohtadest
kui ka ööelust. Võib juhtuda, et külades peatume kodumajutustes.
1.5 Liikumiseks kasutame oma privaatset mikrobussi, mis on käsutuses kõik meie õppereisi
päevad, mil oleme kohapeal Marokos.
1.6 Grupi vaim ja kooskõla on samuti üks võtmeküsimusi koolitusreisi õnnestumiseks sama
oluline, kui reisi teekond, on ka kaaslased, kellega seda jagad. Meie õppijad on erinevas eas,
erineva tausta ja huvidega, tullakse nii üksi kui kaaslastega. Vajadusel enne õppereisi teeme
kohtumise, kus saame tuttavaks ning arutame läbi olulised küsimused.
1.7 Teadlikum reisimine. Nii Sina kui kaasreisijad saate õppereisist rohkem, kui kohapeal ei
ole vaja alustada A-st ja B-st. Hindame kõrgelt, kui õppijad teevad sihtkoha osas eeltööd nt.
neid huvitavas valdkonnas – see võimaldab ammutada kohapealset elu-olu palju
teadlikumalt ja viib ka õppereisi ajal toimuvad vestlused hoopis teisele tasandile.
Elu muutub hoobilt põnevamaks, kui tead, aga öelda sihtkoha keeles „aitäh“, „terenägemist“– kohalikud hindavad kõrgelt iga katset nendega nende oma keeles suhelda.
1.8 Lennupiletid sihtkohta ja tagasi oleme reisi hinnast lahutanud, kuna lendame
liinilendudega ja nende hind kõigub ajas oluliselt. Soovime anda kõigile võimaluse hoida
“silma peal” soodsatel lennupakkumistel ning võimaluse tekkimisel neid kasutada. Hoiame
ka ise lennupakkumistel “kätt pulsil” ja hõikame meile silma jäänud sooduspakkumisi
konkreetsele õppereisile registreerunud või õppereisi vastu huvi üles näidanud inimestele
välja.
1.9 Lendude orienteeruv hind on toodud välja lepingu sõlmimisel, kuid see võib muutuda
sõltuvalt ajast, mil pilet välja ostetakse. Samuti kui klient saabub sihtriiki kokkulepitust
varem või lahkuda soovib sealt hiljem. Nimetatud juhtudel tasub täiendavad majutus- ja
transpordikulud Reisija.
1.10 Tamonte Koolitusreisidel on õigus avaliku koolitusreisi grupi vähesel täitumisel
planeeritud koolitus edasi lükata või tühistada
1.11 Tamonte Koolitusreisidel on õigus koolitus ära jätta juhul, kui:
Tellija poolt kohtade arvust on täidetud vähem kui 80% tellitud kohtadest või maksavad
selle hinnavahe kinni.

2. Koolitustasu maksumus ja selle maksmise kord

Meie koolitusreisi osavõtutasu saab tasuda mitmes osas kokkuleppeliselt. Üldiste tingimuste
kohaselt on ettemaks/tagatis 50 eurot/ inimese kohta, mis ei kuulu tagastamisele ning mis
tagab koha koolitusreisil, koolituse ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.
2.1 Ettemaks Tamonte Kooliusreiside poolt esitatud arve alusel 10 päeva jooksul pärast
lepingu sõlmimist.
2.2 Ülejäänud koolitustasu tasub tellija/reisija Tamonte Koolitusreiside poolt esitatud arve
alusel 30 päeva enne reisi alguskuupäeva. Juhul, kui Tellija/Õppija ei ole tasunud tähtaegselt
koolitustasu tasumisele kuuluvat summat, on Tamonte Koolitusreisidel õigus lepingust taganeda.
Kui ei ole kokku lepitud teisiti.
2.3 Tamonte Koolitusreiside sisse kuuluvad teenused, mis on välja toodud koolitusreisi kavas. Kui
Tellija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust nõuda selle eest hüvitist.
2.4 Lennupileti raha tagastust ei ole (liinilend), asendus reisija ostab lennupileti sellise hinnaga, mis
hetkel on müügis.

MIDA TEHA, KUI PÄRAST OSALEMISE KINNITUSE SAAMIST SELGUB, ET
OSAVÕTMINE EI OLE VÕIMALIK JA KUI EI LEITA ASENDAJAT?

Kui peale registreerumist selgub, et registreerunul ei ole võimalust koolitusel siiski osaleda,
palume sellest esimesel võimalusel teatada. Teada anda Tamonte koolitusreiside e-posti teel:
koolitused@koolitusreisid.ee ja oma asutuse tellijale ning leida endale gruppi kuuluv
asendaja. Kui grupiliige teatab mitteosalemisest vähem kui 10 tööpäeva enne koolituse
toimumist või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis broneeringu tühistamisel
Tingimustes nimetamata juhtudel kohustub Tellija/Õppija tasuma Korraldajale hüvitist
alljärgnevas suuruses:
– 25% koolituse maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud
rohkem kui 45 kuni 30 kalendripäeva;
– 55% koolituse maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 30
kuni 11 kalendripäeva;
– 100% koolituse maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud
10 või vähem kalendripäeva.
– Tellija/Õppija poolseks teenuse lepingust taganemiseks loetakse ka juhtumit, mille
kohaselt ei ole Tellija/Õppija, ilma eelnevat taganemise avaldust esitamata, ilmunud
ettenähtud ajal koolitusreisi alguspunkti ja/või Tellija/Õppija ei saa koolitusreisi
alustada puuduvate või nõuetele mittevastavate reisidokumentide tõttu. Sellisel juhul
kohaldub vastavalt Tingimuste punktis 100%

3.Tellija/Õppija õigused, kohustused ja vastutus

Tellija/Õppija õigus
3.1 Saada kogu koolitusreisi jooksul teavet õppekava etappide ning külastatavate
piirkondade kohta;
3.2 Enne koolitusreisi algust leping igal ajal üles öelda, sellest Korraldajat viivitamata
teavitades
3.3 Kui Tellija/Õppija ütleb lepingu üles vähem kui 10 päeva enne koolitusreisi algust,
jääb Koolituskorraldajale 100% laekunud reisi hinnast.
3.4 Kui Tellija/Õppija ütleb lepingu üles rohkem kui 45 päeva enne reisi algust, ei
kuulu laekunud 50 eur ettemaks/tagatis tagastamisele.

Tellija/Õppija kohustused ja vastutus
3.1.1 Mõistma ja aktsepteerima konkreetse koolitusreisi programmis üldist
korralduslikku eripära käsitlevas kirjelduses toodud eripärasid ning nüansse sellel
maal.
Tagama, et tal on olemas kehtivad dokumendid, mis lubavad tal reisiteekonna riikides
viibida ja riigipiire ületada sealhulgas tagama, et tema reisidokumendid (pass) on
kehtivad ka sihtriigi poolt nõutava aja jooksul pärast sihtriigist lahkumist 6 kuud.
3.1.2 Juhul, kui Õppijat ei lubata siseneda läbivatesse kui ka sihtriiki, kannab Õppija kõik
enda tagasitulekuga seonduvad kulud ning ei oma õigust nõuda tagasi kasutamata
Koolituskava maksumust.
3.1.3 Käituma Korraldaja, kaasreisijate ning võõrustajate suhtes mittehäirivalt, lugupidavalt
ja oma tegevusega mitte ohtu seadma nimetatud isikute heaolu või tervist, mitte ohtu
seadma reisi plaanipärast kulgemist.
3.1.4 Teavitama Korraldajat, kui Õppijal esineb kroonilisi haigusi, millest Korraldaja
või reisijuht peaksid reisi eripärasid ja raskusastet arvestades teadlik olema, et mitte
ohtu seada Õppija tervist ning reisi plaanipärast kulgemist (s.h kuid mitte ainult
diabeet, kõik südamega seotud haigused ja vaevused, kõrgvererõhutõbi).
3.1.5 Tasuma Teenuse eest vastavalt käesolevale Lepingule.
3.1.6 Mitte kahjustama Tamonte Koolituskorraldaja mainet.
3.1.7 Sõlmima reisikindlustuse lepingu, mis katab meditsiiniabi sihtkohariigis ning
reisi katkemise minimaalselt selles ulatuses, mis tagab kindlustusjuhtumi korral reisija
naasemise reisi lähtepunkti (Maroko kuulub Euroopa reiside hulka. Reisitõrge al. 600
euro ulatuses, meditsiinikindlustus ja pagasikindlustus)
3.1.8 Soovitav on sõlmida reisikindlustus koheselt peale Lepingu sõlmimist ning kogu
reisi maksumuse ulatuses, millisel juhul saab Reisija reisitasu tagasi, kui ta ei saa
haiguse või muu kindlustusjuhtumi tõttu koolitusreisil osaleda.
3.1.9 Kui Reisija ostab lennupiletid Tamonte Koolitusreisidelt, tuleb kindlustusleping
sõlmida enne lennupiletite ostmist ning see peab katma ka lennugraafiku muudatustest
tulenevad lisakulud juhuks, kui lennufirma otsustab muuta lennuaegasid.
3.1.10 Õppija vastutab koolitusreisi ajal oma tegevusega Korraldajale, kaasareisijatele
või kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest.

4. Tamonte Koolitusreiside korraldaja õigused, kohustused ja vastutus

Koolituskorraldajal on õigus:
4.1 Kui Korraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel koolitusreisi reisikirjelduses
esitatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava
või teha koolitusreisikavas muid muudatusi, tingimusel, et koolituseisi kvaliteet ja
iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Tellijat/Õppijat koheselt teavitada.
4.2 Jätta koolitusreis osutamata, kui Koolitusreisi osutamine muutub oluliselt
raskemaks või võimatuks vääramatu jõu tõttu (sh, kuid mitte ainult sõda,
loodusõnnetus, streik, rahutused jne)
4.3 Vääramatu jõu tõttu, mille tagajärjel on koolitusreisi osutamine võimatu või
raskendatud, võivad nii Korraldaja või Tellija/Õppija lepingu igal ajal üles öelda.
Koolitusreisi lepingu ülesütlemise hetkel, kui teenuseid ei ole veel osutatud, kohustub
Korraldaja tagastama Tellijale/Õppijale teenuste eest makstud summad, millest on
maha arvatud hüvitis Korraldajale reisi ettevalmistamise, haldamise ja korraldamise
eest tehtud kulutuste eest summas 50 eurot inimese kohta ning Korraldaja poolt
vahetult Tellija/Õppija kantud kulud ( hotellid, lennupiletid, Õppija poolt väljavalitud
hotellile tasutud ettemaks jms).
4.4 Korraldaja poolt koolitusreisi osutamiseks selleks hetkeks juba tehtud kulutused
nimetatud juhul Tellijale/Õppijale tagastamisele ei kuulu.
4.5 Teenuste lepingu ülesütlemisel hetkel, kui Tellija/Õppija kasutab teenuseid,
kohustub Korraldaja korraldama ja tagama Tellija/Õppija tagasitoomise.
Tagasireisiga seotud lisakulud kannab Tellija/Õppija. Kõik muud ülesütlemise järgselt
tekkivad lisakulud kannab kumbki pool ise.
4.6 Korraldajal on õigus teha muudatusi reisikavasse Ilmastikuoludest tulenevate
muudatuste tõttu.

Koolituskorraldaja kohustused ja vastutused:
4.1.1 Osutama teenuse lähtudes käesolevast lepingust ning osutamise vastavuse eest
esitatud kirjeldusele
4.1.2 Teavitama Tellijat/Õppija viivitamata muudatustest kirjeldatud koolituskavas ja
võtma tarvitusele kõik mõistlikud vajalikud abinõud reisi ja koolituse sujuvat
kulgemist takistavate asjaolude kõrvaldamiseks
4.1.3 Abistama Tellijat/Õppijat koolitusreisi ajal igakülgselt, sh. juhul, kui viimasega
on juhtunud õnnetus või kui Tellija/Õppija satub kuriteo ohvriks
4.1.4 Korraldaja vastutab teenuse osutamisel tema poolt raskest hooletusest või
tahtlikult põhjustatud kahjude eest.

Korraldaja ei vastuta:
Korraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seoses:
4.2.1 vääramatu jõu tagajärjel (eelkõige loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.)
tekkinud kahju eest;
4.2.2 Tellija/Õppija enda tegevusest või tegevusetusest põhjustatud kahju eest;
4.2.3 Tellija/Õppija haigestumise, kuriteo ohvriks langemise või muu Tellija/Õppija juhtunud
õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju eest. Sellisel juhul kohustub Korraldaja osutama Telija/Õppija
sellega kaasnevas asjaajamises igakülgset abi;
4.2.4 Tellija/Õppija poolt valitud hotellis ja/või reisi kestel kasutatavate transpordivahendites
toimuvate tehniliste rikete eest, samuti hotellipersonali või transpordivahendite juhtide süülise
käitumisega tekitatud kahjude eest;
4.2.5 juhtudel, mil Korraldaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega.
4.2.6 Tellija/Õppija enda tegevuse või tegevusetusega;
4.2.7 Tellija/Õppija sattumisega kuritöö ohvriks;
4.2.8 Riketega hotellis, liiklusvahendis vms, samuti majutusettevõtte personali või
liiklusvahendi juhi tegevuse või tegevusetusega;
4.2.67Reisijateveo tehnilise korraldamise eest, samuti Tellija/Õppija pagasi vedamise ja
säilimise eest. Sellisel juhul vastutab vedaja.

5. Lõppsätted

5.1 Õiguslikke tagajärgi kaasatoovaks loetakse teade, mis on saadetud posti teel tähitult
Lepingupoole Lepingust nähtuvale postiaadressile või e-postiaadressile, mille kohta on saaja
saatnud kättesaamiskinnituse.
5.2 Tellija ja Tamonte Koolitusreiside erimeelsused püütakse eelkõige lahendada
läbirääkimiste korras. Kui kokkulepet ei saavutata, on Tellijal/Reisijal õigus eriarvamust
käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule Eesti Vabariigi
seadusandlusega ettenähtud korras.